Restanten van de Noordpoort

Contactgegevens

Adres

Noorderbolwerk
3231 BRIELLE

Informatie

De restanten van de Noordpoort bevinden zich op het Noorderbolwerk op bastion IX. De Noordpoort was een van de poorten die in de middeleeuwen reeds bestonden. Zij vormt thans het enige nog zichtbare restant van de verdedigingswerken uit die tijd. De Noordpoort raakte in onbruik door verzanding van de haven en toen er een nieuwe haven werd gegraven werd de poort omstreeks 1620 afgebroken en vervangen door de Waterpoort bij het Maarland. In 1922 werden de funderingen teruggevonden en tijdens de restauratie van de wallen in 1975 heeft men de restanten boven het maaiveld opgetrokken.  Op 1 april 1572 verschaften de Watergeuzen zich hier toegang tot de stad Den Briel en veroverden de stad op de Spanjaarden 'in naam van Oranje'. Brielle werd hierdoor tijdens de Tachtigjarige Oorlog de eerste stad die bevrijd werd van de Spaanse overheersing en waar vrijuit het protestantse geloof kon worden beleden. Het was de 'Libertatis Primitiae' ofwel vrij vertaald de 'Eersteling der vrijheid'.