Zoeken

polygon polygon polygon
Show Show

Privacystatement

polygon polygon

Gegevensbescherming

De Brielse Belangenvereniging, gevestigd aan Rozemarijnstraat 11 in Brielle, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring en is van toepassing op het gebruik van (onderdelen van) onze website www.beleefbrielle.nl.

In deze privacyverklaring laten we jou weten welke persoonsgegevens wij tijdens jouw bezoek aan onze website verzamelen, waarom deze gegevens worden verzameld en wat wij ermee doen. 

Contactgegevens:

www.beleefbrielle.nl
info@beleefbrielle.nl
Rozemarijnstraat 11
3231 AL Brielle

Met welk doel verwerken wij je gegevens?

De Brielse Belangenvereniging verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf (rechtstreeks) aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij o.a. verwerken:
Voor- en achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
IP-adres (en type browser)
Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt
Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Nieuwsbrief

Meld je je via deze website aan voor de nieuwsbrief van Beleef Brielle? Dan gebruiken wij je e-mailadres uitsluitend om je deze nieuwsbrief te sturen. Wanneer je je afmeldt voor de nieuwsbrief, wordt je e-mailadres van onze verzendlijst verwijderd.

Emails

Wanneer je ons een email stuurt of een contactformulier invult, gebruiken wij je verstrekte gegevens om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij zijn gehouden van toepassing zijnde wet- en regelgeving, zoals de van toepassing zijnde bewaarplichten, in acht te nemen.

Cookies

De Brielse Belangenvereniging analyseert jouw gedrag door gebruik te maken van cookies op de website, om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. We verzamelen zelf informatie door Google Analytics. Bij het opvragen van het Brielle Klantenkaart Saldo wordt een tijdelijke cookie geplaatst die na het sluiten van de website weer verwijderd wordt. En door het plaatsen van bijvoorbeeld YouTube video's, zijn er cookies van derden actief op onze website. Klik hier voor onze cookieverklaring. 

Overig

De Brielse Belangenvereniging verwerkt ook persoonsgegevens als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. De grondslag voor deze verwerkingen is gelegen in de overeenkomst of in de uitvoering of toepassing van wet- en regelgeving. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden verwerken dan hierboven aangegeven, tenzij jij daar vooraf toestemming voor heeft gegevens of wij dit op grond van de wet- en/of regelgeven moeten of mogen doen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Recht op inzage en afschrift

Je hebt het recht op inzage van de op jouw persoon betrekking hebbende geregistreerde gegevens. Ook heb je recht hiervan een afschrift te ontvangen. Een verzoek tot inzage moet schriftelijk bij de Brielse Belangenvereniging worden ingediend. Binnen een maand na indiening wordt het verzoek afgehandeld. Je dient je vooraf te legitimeren. Indien gegevens van derden zijn opgenomen dan worden deze gegevens zoveel mogelijk afgeschermd.

Recht van correctie en verwijdering

Je hebt het recht te verzoeken om correctie of verwijdering van jouw gegevens. Het verzoek moet schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend. Binnen een maand na indiening wordt je schriftelijk in kennis gesteld van de gemotiveerde beslissing. Indien meer informatie nodig is, wordt je uitgenodigd voor een gesprek.

Een verzoek tot correctie of wijziging wordt ingewilligd indien:

  • De gegevens feitelijk onjuist zijn
  • De gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn verzameld
  • De gegevens onrechtmatig zijn verwerkt Indien je de toestemming intrekt als de verwerking daarop is gebaseerd.

Recht van bezwaar en gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door de Brielse Belangenvereniging en je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou, of een andere door jou genoemde instantie, te sturen.

Daarnaast heb je recht om de gegeven toestemming voor de gegevensverwerking weer in te trekken. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@beleefbrielle.nl.

Klacht

Indien je van mening bent dat de bepalingen van deze verklaring niet worden nageleefd dan kun je je tot ons wenden. De Brielse Belangenvereniging wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.