Latijnse School

Contactgegevens

Adres

Venkelstraat 4
3231 XT BRIELLE

Informatie

De voormalige Latijnse School werd in 1592 gebouwd naar het ontwerp van stadstimmerman Lenaert Sandersz. Daarvoor bevond zich hier de zogenaamde Groote School waar rector Cock in de woelige jaren van voor 1572 een belangrijke rol speelde en zijn leerlingen liet kennismaken met de grondbeginselen van de Nieuwe Religie. Op nummer 6 was de woning van de rector gevestigd. Op de gevelsteen van de Latijnse school staat: Moge hier voor altijd alles wat in strijd is met Kunst en Goede Zeden worden weggebannen en de christelijke moraal voor eeuwig worden gevestigd! Tot 1878 bleef de Latijnse School als zodanig in gebruik, maar na opheffing van het Brielse gymnasium werd er een kleuterschool in ondergebracht. Thans zijn er in het gebouw diverse woningen gevestigd.