Zoeken

polygon polygon polygon
Homepage Homepage

Handel en Wandel

polygon polygon

Handel en Wandel

Deze wandelroute á 2 km geeft een beeld van bedrijvig Brielle, door de eeuwen heen. Eenmaal andermaal...

Brielle was ooit een bloeiende handelsnederzetting. In 1280 gaf heer Aelbrecht van Voorne toestemming om twee vuurbakens op te richten. Dat bracht geld op, want schepen die deze bakens passeerden moesten belasting betalen.

De route is digitaal te bekijken door op bovenstaande afbeelding te klikken.