Zoeken

polygon polygon polygon
Brielse Meer Brielse Meer

Toegankelijkheid

polygon polygon

Toegankelijkheid

BRIELSE BINNENSTAD:   Toegankelijk voor mensen met een fysieke beperking

Invalidenparkeerplaatsen

Op de plattegrond (onderaan) zijn in blauw de invalidenparkeerplaatsen aangegeven.

Overzicht invalidenparkeerplaatsen:
• Slagveld 4x
• Thoelaverweg 9x
• Turfkade 5x
• Lijnbaan 3x
• Rozemarijnstraat 2x
• Koopmanstraat 1x
• Moriaanstraat 1x
• Voorstraat 2x
• Vrouwenhoflaan 1x
• Witte de Withstraat 1x
• Sint Catharijnehof 1x

Invalidentoiletten

Op de achterste parkeerplaats bij Jumbo Brielle aan de Thoelaverweg is een openbaar toilet, toegankelijk voor invaliden. Op onderstaande plattegrond is het toilet in rood aangegeven.

Op de plattegrond zijn in oranje de overige invalidentoiletten aangegeven. De invalidentoiletten bevinden zich in gebouwen met een openbare functie en zijn tijdens de openingstijden van de gebouwen, met toestemming van de aanwezige beheerder, te gebruiken.

Overzicht overige invalidentoiletten:
• Nobelstraat 69, GluutlooZ & Zo
• Kaaisingel 2, Brielsche Aap
• Slagveld 36, stadskantoor
• Thoelaverweg 1, Jumbo supermarkt
• Sint Catharijnehof 1, Sint Catharijnekerk
• Markt 1, stadhuis

AED

Op de plattegrond zijn in groen de buitenkasten met AED aangegeven.

Overzicht:
• Slagveld 36, stadskantoor, voorgevel links naast ingang
• Nobelstraat 23, café Lets Dens, voorgevel naast ingang
• Coppelstockstraat 13, zijgevel buurpand

Bron: commissie toegankelijkheid. De commissie toegankelijkheid monitort en verbetert de fysieke toegankelijkheid van Brielle. Doelstelling is de toegankelijkheid van Brielle te verbeteren en van Brielle een nog aantrekkelijkere stad voor mensen met een mobiliteitsbeperking en hun achterban te maken.

Slope down