Zoeken

polygon polygon polygon
Haven Haven

Toegankelijkheid

polygon polygon

Toegankelijkheid

BRIELSE BINNENSTAD:   Toegankelijkheid voor mensen met een fysieke beperking

Parkeerplaatsen

Op de plattegrond (onderaan) zijn in blauw de parkeerplaatsen voor minder validen aangegeven.

Overzicht invalidenparkeerplaatsen:
• Slagveld 4x
• Thoelaverweg 9x
• Turfkade 5x
• Lijnbaan 3x
• Rozemarijnstraat 2x
• Koopmanstraat 1x
• Moriaanstraat 1x
• Voorstraat 2x
• Vrouwenhoflaan 1x
• Witte de Withstraat 1x
• Sint Catharijnehof 1x

Toiletten

Op de achterste parkeerplaats bij Jumbo Brielle aan de Thoelaverweg is een openbaar toilet, toegankelijk voor minder validen. Op onderstaande plattegrond is het toilet in rood aangegeven.

Op de plattegrond zijn in oranje de overige invalidentoiletten aangegeven. De toiletten bevinden zich in gebouwen met een openbare functie en zijn tijdens de openingstijden van de gebouwen, met toestemming van de aanwezige beheerder, te gebruiken.

Overzicht overige toiletten voor minder validen:
• Nobelstraat 69, GluutlooZ & Zo
• Kaaisingel 2, Brielsche Aap
• Slagveld 36, stadskantoor
• Thoelaverweg 1, Jumbo supermarkt
• Sint Catharijnehof 1, Sint Catharijnekerk
• Markt 1, stadhuis

AED

Op de plattegrond zijn in groen de buitenkasten met AED aangegeven.

Overzicht:
• Slagveld 36, stadskantoor, voorgevel links naast ingang
• Nobelstraat 23, café Cheers Brielle, voorgevel naast ingang
• Coppelstockstraat 13, zijgevel buurpand

Bron: commissie toegankelijkheid 2022. De commissie toegankelijkheid monitort en verbetert de fysieke toegankelijkheid van Brielle. Doelstelling is de toegankelijkheid van Brielle te verbeteren en van Brielle een fysiek meer aantrekkelijkere stad voor mensen met een mobiliteitsbeperking en hun achterban te maken.

Slope down