Zoeken

Stadhuis

Contactgegevens

Markt 1
3231 AH BRIELLE
Stadhuis

Informatie

Het vroegere stadhuis van Brielle staat op een fundering die zeker uit de 14e eeuw dateert, maar het gebouw heeft in de loop der tijden vele veranderingen ondergaan. De huidige gevel werd gebouwd in 1791, naar een plan van architect Johannes van Westenhout, in Lodewijk XVe stijl. In het tympaan staat de wapenspreuk "Libertatis Primitiae" (Eerstelingen der Vrijheid) die verwijst naar de bevrijding van Brielle op 1 april 1572, toen Den Briel door de Watergeuzen op de Spanjaarden werd veroverd. Opvallend is verder het vierkanten houten klokkentorentje met open lantaarn en achtkantige uivormige spits. Het Stadhuis is nu de toegang tot het Historisch Museum Den Briel.