Zoeken

Provoost

Contactgegevens

St. Catharijnehof 12
3231 XS BRIELLE
Provoost

Informatie

De Provoost werd in 1668-'69 ten noordwesten van de Catharijnekerk gebouwd als militaire gevangenis. Het vrijstaande gebouw telt twee verdiepingloze vleugels, beide met een dwars geplaatst schilddak en daartussen een door twee zijmuren verder afgesloten binnenplaats. In de achterste vleugel bevonden zich eertijds de cellen. In het hoofdgebouw waren vier vertrekken die werden gebruikt voor de provoostgeweldige, de cipier, een officierskamer en een krijgsraadkamer. Bij de restauratie van 1968-'70 kreeg de voorste vleugel weer vensters met kruiskozijnen. Hierna heeft het gebouw dienst gedaan als stadsarchief. Later is het privébezit geworden en het is nu in gebruik als woonhuis.