Zoeken

Poortwachtershuis

Contactgegevens

Maarland NZ 1
3231 CE BRIELLE
Poortwachtershuis

Informatie

Het wachthuis van de Waterpoort, die in 1894 werd afgebroken, is bewaard gebleven en werd in datzelfde jaar verbouwd. De gevels werden verhoogd en er werd een andere kap aangebracht. Bij de restauratie in 1962 werden deze wijzigingen weer ongedaan gemaakt, waardoor het gebouwtje in grote lijnen weer zijn oude proporties terugkreeg. Het gebouwtje bevatte oorspronkelijk een officiers- en soldatenwachtkamer; de portierswoning stond apart, aan de andere kant van de straat. Het poortwachtershuis is thans in gebruik als woonhuis.