Zoeken

Liedje van Coppelstock

Contactgegevens


Liedje van Coppelstock

Informatie

Zing jij mee?!?

In naam van Oranje, doet open de poort!
De watergeus ligt aan den wal.
De vlootvoogd der Geuzen,
Hij maakt geen akkoord,
Hij vordert Den Briel of uw val.
Dat is het bevel van Lumey op mijn eer,
En burgers, hier baat nu geen tegenstand meer,
De watergeus komt om Den Briel!
De watergeus komt om Den Briel!

De vloot is met vijfduizend koppen bemand,
De mannen zijn kloek en vol vuur.
Een oogenblik nog en zij stappen aan land,
Zij wachten bericht binnen ’t uur.
Gij moogt dus niet dralen, doet open de poort!
Dan nemen de Geuzen terstond zonder moord.
Bezit van de vesting Den Briel!
Bezit van de vesting Den Briel!

Komt, geeft de verzeek’ring, ik moet spoedig terug,
De klok heeft het uur reeds gemeld.
Ik zeg ’t u, geeft gij mij de sleutels niet vlug,
Dan is reeds uw vonnis geveld.
De wakkere Geuzen staan tandknersend daar,
Zij wetten hun zwaarden en maken zich klaar.
En zweren: ”den dood of Den Briel!”
En zweren: ”den dood of Den Briel!”

Hier dringt men naar buiten, daar schuilt men bijeen.
En spreekt over Coppelstocks last.
”De stad in hun handen of anders den dood…”
’t Besluit tot het eerste staat vast!
Maar nauwelijks is hiermee de veerman gevleid,
Of Simon de Rijk heeft de poort gerammeid.
En zoo kwam de Geus in Den Briel!
En zoo kwam de Geus in Den Briel!

Bron: www.geuzenkinderen.nl

Hollandse Helden!

De afbeelding bovenaan is de voorkant van het boekje De Veerman van Den Briel in de serie Hollandse Helden - 15 avontuurlijke kinderboekjes over de grootste helden van vroeger van Uitgeverij Rubinstein in samenwerking met de Persgroep.

Kinderen in heel heel Nederland konden deze kopen. Inmiddels is het boekje bijna niet meer te krijgen, maar misschien heb jij hem wel in huis!