Zoeken

De Noordpoort

Contactgegevens

Noorderbolwerk
3231 BRIELLE
De Noordpoort

Informatie

De restanten van de Noordpoort bevinden zich op het Noorderbolwerk op bastion IX. De Noordpoort was een van de poorten die in de middeleeuwen reeds bestonden en vormt het enige nog zichtbare restant van de verdedigingswerken uit die tijd. In 2022 is met de viering van 450 jaar vrijheid op de restanten een replica van hout geplaatst. 

De Noordpoort raakte in onbruik door verzanding van de haven en toen er een nieuwe haven werd gegraven werd de poort omstreeks 1620 afgebroken en vervangen door de Waterpoort bij het Maarland. In 1922 werden de funderingen teruggevonden en tijdens de restauratie van de wallen in 1975 heeft men de restanten boven het maaiveld opgetrokken.  Op 1 april 1572 verschaften de Watergeuzen zich hier toegang tot de stad Den Briel en veroverden de stad op de Spanjaarden 'in naam van Oranje'. Brielle werd hierdoor tijdens de Tachtigjarige Oorlog de eerste stad die bevrijd werd van de Spaanse overheersing en waar vrijuit het protestantse geloof kon worden beleden. Het was de 'Libertatis Primitiae' ofwel vrij vertaald de 'Eersteling der vrijheid'.

De omvang van de vroegere toegangspoort van Brielle is zo waarheidsgetrouw mogelijk nagemaakt, op basis van archief-, bouwhistorisch en archeologisch onderzoek. We krijgen een beeld van hoe de poort er in de 16de eeuw uitgezien moet hebben en kunnen zo de geschiedenis van deze belangrijke plek voor Nederland (de poort die de watergeuzen rammeiden om Den Briel in te nemen in naam van Oranje) beleven.

Interactieve tentoonstelling

Achter de replica van de Noordpoort is de geschiedenis in de bunker is een interactieve tentoonstelling te zien, met o.a. een maquette van de situatie in 1572 en historische belangrijke figuren die de geschiedenis elk vanuit hun eigen perspectief vertellen. De deuren van de bunker worden steeds door vrijwilligers geopend voor toerist en inwoners van Brielle.