Zoeken

Asyl voor Oude en Gebrekkige Zeelieden

Asyl voor Oude en Gebrekkige Zeelieden

Informatie

Voormalig Asyl voor Oude en Gebrekkige Zeelieden. Het geld voor de bouw werd in 1872 geschonken door de bevolking ter gelegenheid van de 300 jarige bevrijding van Den Briel door de Watergeuzen. Het gebouw is niet voltooid: de linkervleugel ontbreekt. Oorspronkelijk was het gebouw alleen bestemd voor de huisvesting van zeelieden. Thans zijn het "gewone" huurwoningen.  Fraaie ligging aan het keurig verzorgde rozenpark. Het standbeeld De Zeenymph, onthuld door koning Willem III, symboliseert de herkregen vrijheid. De nimf wijst met haar hand in de richting van de Maasmond, vanwaar de bevrijders, de Watergeuzen, binnenvoeren.