Erfgoed

Brielle verkreeg stadsrechten in 1330. Vandaag de dag is Brielle een vestingstad waar de sfeer van vroegere tijden nog overal te voelen en te zien is.

‘Den Briel’ staat vooral bekend om de inname door de watergeuzen op 1 april 1572. (Alva verloor toen zijn ‘bril’). De inname van de stad wordt gezien als het begin van de opstand tegen de Spanjaarden in de Tachtigjarige Oorlog.  Elk jaar wordt dit feit op 1 april heugelijk gevierd.

Sinds 1713 is er weinig aan de vesting veranderd, waardoor de verdedigingswerken tot de belangrijkste overgebleven vestingwerken van Nederland behoren. Brielle telt daarnaast bijna 400 rijksmonumenten, een heel groot aantal gezien het inwonertal.  

Bezoekt u Brielle, vergeet u dan niet een bezoek aan het Historisch Museum te brengen,  de prachtige Sint-Catharijnekerk te bezichtigen (en dan natuurlijk de toren te beklimmen) en een hapje en een drankje op de Markt bij de Hoofdwacht (gebouwd in 1789) te nuttigen.