Tentoonstelling Het Brielse kloosterleven opgegraven

In De Tachtigjarige Oorlog. Historisch Museum Den Briel staat de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) centraal en is er veel aandacht voor de datum 1 april 1572. Op die dag werd Brielle (ofwel Den Briel, Briella, Brill) in naam van Willem van Oranje door de watergeuzen op de Spanjaarden ingenomen.

De Brielse schatkamer van Historisch Museum Den Briel is vanaf 17 maart uitgebreid met een tentoonstelling archeologie, het resultaat van de opgravingen in het gebied van de Van Sleenstraat in Brielle in 2016.

De tentoonstelling bestaat uit een presentatie van 3D films met de reconstructies van de bouwgeschiedenis van het Sint Catharina- en Cellebroedersklooster; de films zijn met een VR bril in 3D te zien. Daarnaast bevat de presentatie een aantal bodemvondsten, waaronder een skelet van een man uit de 16de eeuw. Bij de tentoonstelling is een nieuw educatief programma voor het voortgezet onderwijs ontwikkeld en ook is een publiekspublicatie uitgebracht.

plaatsing skelet door Barbara Veselka

Fysisch antropoloog Barbara Veselka van Stichting LAB plaatst de botten van het skelet voorzichtig in een vitrine in Historisch Museum Den Briel. Het skelet werd tijdens de opgraving  in 2016 volledig intact gevonden op de plaats waar in de Middeleeuwen het Cellebroedersklooster en Pesthuis hebben gestaan. Het skelet en de bijbehorende grafkist worden vanaf 17 maart tentoongesteld in “Het Brielse Kloosterleven Opgegraven”.


Achtergrondinformatie

Voorjaar 2016 werd in opdracht van de gemeente Brielle archeologisch onderzoek verricht naar twee voormalige kloosters aan de Burgemeester van Sleenstraat in Brielle: het Sint Catharinaklooster en het Cellebroedersklooster. Met het onderzoek wilde de gemeente het religieuze Brielse erfgoed onderzoeken, documenteren en veiligstellen. 
ADC ArcheoProjecten en The Missing Link hebben het onderzoek uitgevoerd. Op de locatie van het Sint Catharinaklooster heeft de gemeente inmiddels 21 woningen laten bouwen. Van het archeologisch onderzoek is een vertaalslag gemaakt voor het publiek: met een subsidie van de provincie Zuid-Holland hebben Historisch Museum Den Briel, in samenwerking met Ivar Iding KijkenLuister, het Streekarchief Voorne-Putten, ADC ArcheoProjecten, The Missing Link en andere deskundigen, het project Publieksbereik Archeologie gestalte gegeven. 

Het project bestaat uit de presentatie van bodemvondsten, twee 3D films met reconstructies van de bouwgeschiedenis van de twee kloosters, een nieuw educatief programma voor het voortgezet onderwijs en een publiekspublicatie. De bodemvondsten zijn in bruikleen verkregen van het Provinciaal Archeologisch Depot Zuid-Holland.

De activiteiten zijn mogelijk gemaakt door een subsidie van de provincie Zuid-Holland.

Meer informatie over het museum vind je hier.


Openingstijden

Dinsdag t/m zaterdag van 10-17 uur; zondag van 13-17 uur.


Bezoekadres museum 
Markt 1, 3231 AH Brielle

Algemene info 
Tel.: 0181-475475 
E-mail: info@historischmuseumdenbriel.nl
www.historischmuseumdenbriel.nl

Of volg het museum via de sociale media:

     

 

Deel via social media