Tachtigjarige Oorlog. Historisch Museum Den Briel

In De Tachtigjarige Oorlog. Historisch Museum Den Briel staat de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) centraal en is er veel aandacht voor de datum 1 april 1572. Op die dag werd Brielle (ofwel Den Briel, Briella, Brill) in naam van Willem van Oranje door de watergeuzen op de Spanjaarden ingenomen.

Het museum
Brielle was de ‘eersteling der vrijheid’: Libertatis Primitiae. De inname betekendeeen belangrijke stap op weg naar de zelfstandige Republiek. Maar wie vochten er eigenlijk tegen wie? Wat was de beeldenstorm, wie was de hertog van Alva en hoe kon stadhouder Maurits van Nassau zoveel veldslagen winnen? Waarom werd Johan van Oldenbarnevelt onthoofd? Met objecten, filmpjes, vertellingen, animaties en spellen krijgt de bezoeker antwoord op deze vragen. 

Zeldzaam portretje Maarten Harpertszn Tromp
In mei j.l. werd tijdens de veiling bij Venduehuis der Notarissen Den Haag een portret van de in Brielle geboren zeeheld Maarten Harpertszn Tromp aangekocht. Op het portret is ook een zeeslag te zien. Van het 17de eeuwse schilderij zijn verschillende varianten bekend waaronder één in Huis van Gijn in Dordrecht en één in de National Maritime Museum in Greenwich. In laatstgenoemd museum wordt de voorstelling geïdentificeerd als The Battle of the Ness (Dungeness), die volgens de in Engeland geldende juliaanse kalender plaatsvond op 30 november 1652 onder leiding van Tromp (10 december 1652 volgens de in Holland geldende gregoriaanse kalender).
Tromp werd circa 23 april 1598 in Brielle geboren. Hij won vele zeeslagen tijdens de Tachtigjarige Oorlog en kwam om op zijn vlaggenschip De Brederode tijdens de Slag bij Ter Heijde op 10 augustus 1653. Een kanon van De Brederode, een geschenk van Denemarken uit 1910, staat opgesteld in de voorhal van het museum. Het praalgraf van Tromp bevindt zich in de Oude Kerk van Delft.

Het paneel heeft onlangs een oppervlaktereiniging ondergaan, uitgevoerd door restaurator Barbara Schoonhoven. Het resultaat is verbluffend. 
Het paneel hangt in de permanente opstelling in de zeeheldenzaal van het museum.                    

 

Koninklijk raam uit 1922 terug in Briels stadhuis
Het gebrandschilderde raam uit 1922 komt terug in het Brielse stadhuis, dat de toegang tot het museum vormt. Het raam bevat een voorstelling van de Koninklijke Familie die op 1 april 1922 de 1 aprilviering in Brielle bijwoonde: koningin Wilhelmina, de bijna 12-jarige prinses Juliana, koningin-moeder Emma en prins Hendrik.

Het gebrandschilderde raam werd in 1922 vervaardigd door de Haagse firma Crabeth in opdracht van het Algemeen Nederlands Verbond, dat het aan de stad Brielle schonk naar aanleiding van de 350e herdenking van de inname van Den Briel door de watergeuzen op 1 april 1572. Het raam verdween rond 1995 tijdens de renovatie van het stadhuis. Historische Vereniging De Brielse Maasmond, en vooral haar lid Aart Heijmans, en oud-Briellenaar Rens van Adrighem hebben veel moeite gedaan het raam op te sporen.

Het raam is teruggevonden bij glazenier Johan de Haan van het Haarlems Glas in Lood Huis die het op een rommelmarkt in Amsterdam gekocht heeft. Via het Algemeen Nederlands Verbond werd de gemeente Brielle in contact gebracht met de glazenier. De Haan zal het raam in opdracht van de gemeente Brielle restaureren en terugplaatsen in het stadhuis.
Wethouder Dick Verbeek: “Ik ben blij dat het mooie gebrandschilderde raam weer terug komt in het Stadhuis van Brielle waar het gewoon hoort te zijn. Het krijgt een mooie plaats zodat iedereen het kan bewonderen”. De gemeenteraad van Brielle heeft besloten de middelen vrij te maken om dit culturele erfgoed voor Brielle te behouden.

Digitale Tour
Brielle biedt ook een digitale tour langs 22 bezienswaardigheden in de stad en op de wallen. De locaties hebben een relatie met 22 objecten in het museum. De digitale tour geeft historische informatie via tekst, anekdotes, beeld en animaties. Deze informatie kunt u via QR codes met uw smartphone of tablet ophalen. De tour, waarbij u de stad als totaalbeleving zult ervaren, leidt ook langs winkels en horecagelegenheden. 

VVV I punt Brielle in museum deze zomer ook op maandag geopend
De gemeente Brielle heeft besloten het VVV I punt Brielle in het zomerseizoen zeven dagen per week open te stellen.

In de maanden juli en augustus is het Brielse stadhuis ook op maandagen voor toeristische informatie geopend. Het betreft de maandagen van 10 juli t/m 28 augustus.

Het Historisch Museum Den Briel, dat huisvesting biedt aan het VVV I punt, is voor de gelegenheid op de 8 maandagen ook geopend.

Openingstijden van 10 juli t/m 2 september:
maandag t/m zaterdag van 10-17 uur; zondag van 13-17 uur.
Vanaf 3 september weer zes dagen per week geopend.

 

Bezoekadres museum 
Markt 1, 3231 AH Brielle

Algemene info 
Tel.: 0181-475475 
E-mail: info@historischmuseumdenbriel.nl
www.historischmuseumdenbriel.nl
Facebook: https://www.facebook.com/pages/De-Tachtigjarige- Oorlog-Historisch-Museum-Den-Briel/118270701695580
Twitter: @MuseumDenBriel

 

Deel via social media